Menu
Vila Agency PR

Public Relations

 

ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА обозначават изкуството „да създава благоприятно обществено мнение чрез говоримото или печатно слово, чрез действия или чрез видими символи за собствената си компания, нейния продукт или услуга“. Карл Хундхаузен, 1937 г.
 

Днес връзките с обществеността са много „по-прозрачни“, отколкото преди десет години. Достъпът до обществено внимание е много по-лесен и многообразен и често потребителите, самите също блогъри, имат по-добър социален инстинкт и познават много по-добре Facebook, Twitter и Google+, отколкото много от затворени в своите понятия PR специалисти. Един поглед към споменатите медии показва много креативни потребители със завидно въображение, които очевидно са разбрали как да сърфират на вълната на възприятията и положителната репутация. В развитието на медийната инфраструктура, в която сме от известно време, има само едно правило: всичко се променя и то ... бързо.
Поговорката за ученето през целия живот, която винаги ни съпътства, започва да се предефинира. Фактът остава, но периодите стават все по-кратки и по-кратки ...
 

Сега хората търсят по-често в интернет, отколкото в печатни публикации, когато става дума за информация, проучване и целеви решения за покупки. Който успява да информира умно, оригинално и привлекателно потенциалните си клиенти, който има по-големи комуникационни възможности в сравнение с конкуренцията, той ще продава по-добре своите услуги и продукти, като същевременно генерира възможно най-голям пазарен дял.
 

Агенция Вила създава точно адресирана, ясно структурирана комуникация с прецизно подбрана стилистика към съществуващите и потенциалните целеви групи, като използва съгласуван комплекс от всички канали - онлайн и офлайн. Те включват съществени елементи от съвременния маркетингов микс и крос-медийни стратегии, развити с иновативни методи според индивидуалните маркетингови ситуации. Използваме езика на всички подходящи сетива. По този начин, създавайки траен характерен имидж, в хармоничен тим със своите клиенти, ние успяваме да запазваме и разширяваме целевия пазарен дял във все по-сложен период от време. 
Това са достатъчно сериозни аргументи да обогатяваме своите комуникационни стратегии с PR активности като:

 

  • Външна комуникация – разработваме подходяща стилистика и комуникационен език според спецификите на целевите групи, които използваме в последователно във всички форми – от публикации в медиите до директен разговор с клиента/партньора.
  • Социални мрежи и гугъл реклами - използваме всички дигитални медии и технологии, които позволяват на потребителите да взаимодействат онлайн помежду си и да споделят съдържание лично или в професионални групи.
  • Content Marketing – похват за изграждане на комуникационна стратегия, с който разпространяваме асоциативна информация за изграждане на имидж с добавена стойност към нашите клиенти и повишаване информираността им за определена продуктова група или бранд. Така привързваме към бранда настоящите клиенти и  привличаме нови. Това е много повече от публикуването на  добър текст или снимка – важно е умело да се разпространява симбиозата от всички елементи.
  • Google съгласуваност – Google е важен критерий за това, коя информация е полезна, търсена и се открива лесно и коя не. Големият брой непрестанно променящи се алгоритми за оценка на информацията са гарант за достоверни резултати  благодарение на постоянен мониторинг и анализ на стойностите в търсачката, ние оптимизираме и намираме най-подходящата и успешна комуникационна стратегия според поставените цели.
  • Професионални дискусии – публикациите в медиите са важни, но като еднопосочна комуникация не са достатъчни. От съществено значение е ефектът, резултатите и обратната връзка да се обсъждат с клиентите в конструктивни дискусии, особено когато става въпрос за вземане на решения, потенциално развитие на гамата продукти и/или услуги и развитие на бизнеса. Целенасочената PR кампания се предхожда и съпътства от изясняване, дискутиране и съветване със съответните търговски екипи.
  • Комбинация на всички важни елементи - за всеки проект е важно да се създаде съгласуван комплекс от важните елементи на комункикационната стратегия – Content Marketing, Public Relations, социални медии, както и маркетинг на търсачки и SEO.