Menu
Vila Agency Marketing

Маркетинг

 

МАРКЕТИНГ ПРЕДИ ВСИЧКО!
 

Нашият експертен тим счита, че най-краткият път към дългосрочен корпоративен успех е последователни целесъобразни решения, взети на база статистическа браншова информация и професионална оценка на нагласите на целевите групи за всеки конкретен маркетингов модел, обобщени в маркетингова стратегия. Като резултат разчитаме на специфични способи за въздействие и управление на целенасочена комуникация и стимулиране на пазарните отношения с ясно планирани действия за насърчаване на продажбите (на продукти и услуги) и налагане на характерни черти на корпоративен имидж.

 

Водещо е схващането за концепция за цялостно, пазарно ориентирано корпоративно управление за удовлетворяване на нуждите и очакванията на клиентите и другите заинтересовани партньорства. По този начин разбирането на маркетинга се развива от оперативна техника за влияние върху решението за покупка (инструменти за маркетингов микс) до концепция за управление, която включва други функции като асоциативна оценка на стоки и услуги, емоционалното (и ценностно) привързване към тях както и останалите компоненти от класическия микс като поръчки, производство, администрация, персонал и професионални звена в маркетинговата верига.

 Консултации

Брифинг ♦ Позициониране ♦ Проучване ♦ Брейнсторминг
 
Планиране
 ♦ Проектмениджмънт ♦ Координация ♦ Логистика ♦ Финансов контрол ♦ Техническа организация
 
Идеи и концепции
 ♦ Креативна идея ♦ Визуална концепция ♦ Ключова визия ♦ Копирайт - кратки форми, PR, сценарии  ♦ Рекламни формати ♦ Стратегическо развитие на концепцията
 
Дизайн
 ♦ Изграждане на визуална корпоративна идентичност ♦ Графично оформление на печатни материали ♦ Широкоформатна и външна реклама ♦ Дизайн на продукт и опаковки ♦ Онлайн визуални формати ♦ 3D визуални формати, анимация ♦ Пластични уникални наградни формати ♦ Периодични издания ♦ Илюстрация и оформление на книга, авторски каталози, изкуство ♦ Дизайн на корпоративни пространства ♦ Визуална концепция за точка на продажба (верига, шоуруум) ♦ Визуални решения за браншови изложения ♦ Дизайн на витрини - пространствени решения ♦ Декорация - частни и корпоративни събития ♦ Галерии, изложби
 
Онлайн
 ♦ Дигитален маркетинг ♦ Управление на комуникация в социалните мрежи ♦ Реклама с Google ♦ Програматик ♦ Изработка на уебсайт ♦ Изработка на онлайн магазин ♦ Онлайн софтуер ♦ Лендинг страници