Menu
Компетенции

Компетенции

 

АГЕНЦИЯ ВИЛА е на ваша страна:

 

Цялостното управление на проектите от определяне на целите до етапите на планиране и изпълнение, както и контрол на времето и разходите при провеждане на кампаниите предлага на нашите клиенти възможно най-голяма сигурност.

 

Услуги като интеграция на всички участващи партньори, управление на отношения с подизпълнители и доставчици, основани на дългогодишно сътрудничество, са утвърдени стандарти, които са и гаранция за постигане на планираните резултати.

 
  • обработване и структуриране на информацията в съответния бранш,
  • определяне на всички обекти (продукти, услуги, логистични и други единици),
  • профилиране на всички субекти и отношения между тях (професионални партньори B2B и потребители B2C),
  • маркетинг консултации,
  • формулиране на краткосрочни и дългосрочни цели,
  • конструиране на стратегия,
  • изграждане на креативна концепция,
  • създаване на съдържание в комплекс от подходящи рекламни формати,
  • планиране и договаряне излъчването на рекламните формати във всички видове комуникационни канали,
  • контрол и координация на провеждане на стратегията.